Sol Seppy — The Bird Calls, and Its Song Awakens the Air, and I Call

26 maj 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Før­ste gang jeg hør­te Sol Sep­py var som opvarm­ning til en Spark­le Hor­se kon­cert på Vega til­ba­ge i 2006. Jeg kom ret sent, så nåe­de kun at høre hen­des sid­ste num­mer, som var num­me­ret Enter One. Men det var nok til, at jeg forel­ske­de mig hoved­kulds i musik­ken. Dagen efter gik jeg direk­te ned og køb­te hen­des debut album The Bells Of 1 2, som siden er det ble­vet en all time favourite.

Men siden har Sop­hie Micha­lit­si­a­no, som Sol Sep­py i vir­ke­lig­he­den hed­der, ikke givet så meget som et pip fra sig. Hun har været som sun­ket i jor­den. Jeg har løben­de tjek­ket op på, om hun skul­le være kom­met frem fra sit hi, men uden held — ind­til nu.

Sol Sep­py er ude med en ny EP med det mund­ret­te navn The Bird Calls, and Its Song Awa­kens the Air, and I Call. Den er for­lø­ber for et nyt album med fuldt orkester.

De tre san­ge på EP’en lyder som om, de skre­vet om nat­ten ved Sop­hies kla­ver i skæ­ret fra et enkelt stea­rin­lys. De føles meget inti­me og inder­li­ge. Voka­len pen­du­le­rer mel­lem det skrø­be­ligt hvi­sken­de og det sfæ­risk insi­ste­ren­de. Instru­men­talt er kla­ve­ret i cen­trum, men også cel­lo­en gør sit til at røre lyt­te­ren. San­gen Music er nok min favorit:

Sol Sep­py — Music

02 …

 

Hør bid­der af de to andre san­ge fra EP’en herunder:

Du kan købe album­met via indietorrent.org for kun $3.5 og væl­ge mel­lem mp3 og Flac formatet.

Hvis du ikke ken­der debutal­bum­met The Bells of 1 2, så synes jeg, du skal give det et lyt. Det er svært at væl­ge høj­de­punk­ter ud, for der er ingen dår­li­ge skæ­rin­ger på pla­den. Men det er ikke kun ømt og smukt det hele, som det du ind­til vide­re har kun­net høre i det­te ind­læg. Der er også upbe­at num­re på pla­den. Lyt f.eks. til Move, der har trip­hop — og støj elementer.

Afslut­te­ren Enter One, som vandt mig over, vil jeg også lige knyt­te et par ord til. Jeg elsker san­gens over­gang fra det skra­be­de, nøg­ne udtryk til det mere bru­sen­de, storm­ful­de og dra­ma­ti­ske. Da jeg i sin tid hør­te san­gen live, føl­tes det som en bøl­ge af kon­cen­tre­ret skøn­hed skyl­le­de ind over mig, og mine nak­ke­hår rej­ste sig i noget der min­de­de om ærefrygt.

Sol Sep­py — Enter One

12. Sol Sep­py — Enter One

 

Hør hele album­mer her:

 

Til sidst en lil­le bonus som ikke fin­des på nogen udgivelser:

 

Sol Sep­py | Facebook

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!