Sleep Party People — Silent Night

24 dec 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Glæ­de­lig jul kære læser!

Her er klas­si­ke­ren Silent Night ble­vet bear­bej­det af Sle­ep Par­ty Peop­le, som har til­ført san­gen deres helt unik­ke lyd.

Den udpræ­ge­de rum­klang gør det nemt at fore­stil­le sig, hvor­dan det vil­le lyde at høre den opført i en kir­ke, som jo kun­ne være pænt rart her i julen. Enjoy!

SLEEP PARTY PEOPLE — Silent Night by Bri­an­batz

Sle­ep Par­ty Peop­le | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!