Sleep Party People — A Dark God Heart

20 jan 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

En fuld­stæn­dig fan­ta­stisk ny ver­sion af Sle­ep Par­ty Peop­le num­me­ret “A Dark God Heart”, som tid­li­ge­re kun har eksi­ste­ret som en demo, har set dagens lys. Num­me­ret er i før­ste omgang vug­ge­vi­se-agtig med den sæd­van­li­ge mør­ke, melan­kolsk heli­um-forvræn­ge­de vokal, og skif­ter i sid­ste halv­del karak­ter til eks­plo­sivt bul­dren­de post-rock. “A Dark God Heart” er fra den kom­men­de pla­de We Were Drif­ting On A Sad Song, der er ude den 9. april. Det kan kun bli­ve godt!

 

For­ud­be­stil pla­den her: http://bloodandbiscuits.bigcartel.com/artist/sleep-party-people

Video­en er også en lil­le geni­streg og æste­tisk flot. Vent på slut­nin­gen siger jeg bare, den tager pusten fra dig.

Sle­ep Par­ty Peop­le — A Dark God Heart from Marie Lim­kil­de on Vimeo.

 

Her er den tid­li­ge­re demo version:

 

Sle­ep Par­ty Peop­le | Soundcloud

Sle­ep Par­ty Peop­le | Myspace

Sle­ep Par­ty Peop­le | Facebook

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!