Slap nu af! vol. 7

26 sep 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

3

Det er over et halvt år siden, at den sid­ste Slap nu af! play­li­ste udkom her på blog­gen. Frem­over vil de kom­me langt hyp­pi­ge­re! Vol. 7 i seri­en får du her! Tryk play, læn dig til­ba­ge og lad tan­ker­ne van­dre, hvor det pas­ser dem!

Trackliste

1. Kea­ton Hen­son — Ele­va­tor Song (Ulrich Sch­nauss Remix)
2. The/Das – It’s True (Short)
3.  Lovel­ess — Deep Heat
4. Monsoon­si­ren — Paper Tiger
5. Dpat & Atu — Not­hing Here
6. Chet Faker — Gold
7. Mont Roy­al — Mon­ster In Me (The­a­tre Of Delays Remix)
8. James Vin­cent McMor­row — Cava­li­er (MOORS Remix)
9. Erik Has­sle — Rea­dy For You
10. Oskar Schu­ster — Fjar­lægur (Cypix Remix)
11. Nan­tes — Unsa­tis­fy (T.O.M. And His Com­pu­ter’s Stel­la Pola­ris Remix)
12. Paper Cra­nes — Kowloon
13. Hund­red Waters — Innocent
14. Cha­sing Dreams — For­sa­ken And Frozen By Time
15. Odesza — IPlayYouListen
16. Hia­tus — Pre­cious Little
17. Tycho — Spectre (Bibio Remix)
18. Nym — Les­ser Known Good
19. Luke Howard — Limi­nal (Bram­b­les Remix feat. Strië)
20. Boats — Spi­ders Soul
21. Low Roar — Neig­h­bor­hoods A.F (Arca­de Fire)
22. Nick Hakim — The Light
23. Spooky Bla­ck — Idle
24. Foreign Fields — Litt­le Lover
25. Rosa Lux & Er De Sjæld­ne — Drøm­me­ty­der (Rosa Lux Dreamix)
26. JJ vs. NAMES — All Whi­te Everything

 


Om Slap nu af!-serien

Slap nu af! er en serie play­li­ster, hvor jeg slår et slag for at træk­ke stik­ket ud, stå af ræset, om ikke andet for en stund, og hen­give sig til en følel­se af slo­w­mo­tion, rela­tiv men­tal stil­stand, dag­drøm­meri, ren­dyr­ket eska­pisme eller deci­de­ret meditation.

I min evi­ge jagen efter nye musi­kal­ske guld­korn rundt omkring på net­tet og sær­ligt på soundcloud, pop­per der man­ge nye dyg­tige, ukend­te kunst­nere op på min radar, og i den­ne jagt væl­ger jeg løben­de kunst­nere ud spe­ci­fikt til den­ne afstres­sende serie. Fokus­set rent gen­re­mæs­sigt vil være domi­ne­ret af chil­lede, drøm­mende elek­tro­ni­ske toner, men også sho­e­gaze, hip­hop, ambi­ent og ny-klas­sisk instru­men­tal musik vil være repræsenteret.

En betrag­te­lig del af arti­sterne rum­ste­rer sta­dig i under­grun­den og kan der­for ikke fin­des på strea­m­ingtje­ne­sterne eller iTu­nes, og hvis de gør, er det ikke sik­kert, at det spe­ci­fikke num­mer gør, for­di det enten ikke offi­ci­elt er udgi­vet end­nu, er en demo eller et uof­fi­ci­elt remix. Så vær­sgo at læne dig til­bage og slap­pe af med guld­korn fra undergrunden!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!