Slap nu af! vol. 6

20 feb 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

khali-may55553

Slap nu af! er en serie play­li­ster, hvor jeg slår et slag for at træk­ke stik­ket ud, stå af ræset, om ikke andet for en stund, og hen­give sig til en følel­se af slo­w­mo­tion, rela­tiv men­tal stil­stand, dag­drøm­meri, ren­dyr­ket eska­pisme eller deci­de­ret meditation.

I min evi­ge jagen efter nye musi­kal­ske guld­korn rundt omkring på net­tet og sær­ligt på soundcloud, pop­per der man­ge nye dyg­tige, ukend­te kunst­nere op på min radar, og i den­ne jagt væl­ger jeg løben­de kunst­nere ud spe­ci­fikt til den­ne afstres­sende serie. Fokus­set rent gen­re­mæs­sigt vil være domi­ne­ret af chil­lede, drøm­mende elek­tro­ni­ske toner, men også sho­e­gaze, hip­hop, ambi­ent og ny-klas­sisk instru­men­tal musik vil være repræsenteret.

En betrag­te­lig del af arti­sterne rum­ste­rer sta­dig i under­grun­den og kan der­for ikke fin­des på strea­m­ingtje­ne­sterne eller iTu­nes, og hvis de gør, er det ikke sik­kert, at det spe­ci­fikke num­mer gør, for­di det enten ikke offi­ci­elt er udgi­vet end­nu, er en demo eller et uof­fi­ci­elt remix. Så vær­sgo at læne dig til­bage og slap­pe af med guld­korn fra undergrunden!

 

Tra­ck­li­ste:

01. Emi­ka — Wick­ed Game
02. TUSKS — Lost In Me
03. Pola­roid 85 — Fre­e­fall (AZEDIA Remix)
04. Ange­lo Bada­la­men­ti — The Nigh­tin­ga­le (Vocal by Julee Cruise)
05. Pete Dra­ke — Sle­ep Walk
06. Andrea — Work the Mid­dle (Kyson Remix)
07. Clu ‑Eve­ning ever
08. Supre­me Cuts — Ciroc Waterfalls
09. ULFUR — Bla­ck Shore
10. Kyson- Oce­an Tides
11. Kyson — Remi
12. Ghost Dust Ft Bijou. — Ghost Key
13. SMΛЦG ft. Bijou — Moon­light (With Joy­ful Lips Remix)
14. Kid Moxie — Dream In Pale Blue (fea­turing Ser­a­fim Tsotsonis)
15. Julia Los­felt — Away
16. Just Fri­ends — Avalanche
17. Chet Faker — North (Chet Faker minor edit)
18. The Cryin’ Sha­mes — Plea­se Stay

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!