Slap nu af! vol. 2

8 sep 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Artwork by Dan McPharlin

Artwork: Dan McP­har­lin

Slap nu af! er en serie af play­li­ster, hvor jeg slår et slag for at træk­ke stik­ket ud, stå af ræset, om ikke andet for en stund, og hen­give sig til en følel­se af slo­w­mo­tion, rela­tiv men­tal stil­stand, dag­drøm­meri, ren­dyr­ket eska­pisme eller deci­de­ret meditation.

Langt de fle­ste num­re har stær­ke melo­di­ske kva­li­te­ter for at und­gå at ano­ny­mi­te­ten begyn­der at her­ske i den tid play­li­sten spiller.

I min evi­ge jagen efter nye musi­kal­ske guld­korn rundt omkring på net­tet og sær­ligt på soundcloud, pop­per der man­ge nye dyg­tige, ukend­te kunst­nere op på min radar, og i den­ne jagt væl­ger jeg løben­de kunst­nere ud spe­ci­fikt til den­ne afstres­sende serie.

En betrag­te­lig del af arti­ster­ne rum­ste­rer sta­dig i under­grun­den og kan der­for ikke fin­des på strea­m­ingtje­ne­ster­ne eller iTu­nes. Så vær­s­go at læne dig til­ba­ge og slap­pe af med guld­korn fra undergrunden!

Tra­ck­list

1. Eve­nings — Fri­end (Lover)
2. RIT — By My Eyes
3. Andrea — By This River (ft. Julia Los­felt) (Bri­an Eno cover)
4. Husky Rescue — New Light Of Tomorow
5. Exit Stra­te­gy — Never Lose Your Smile
6. αtu — Let Me
7. Pho­ria — Red (Need a Name Remix)
8. Ange­lo Bada­la­men­ti feat. Ele­na Char­bila — Myste­ri­es Of Love
9. Kid Moxie — The Bailor
10. Mmo­t­hs — For Her (Clu Remix)
11. Rhye — Open (Ryan Hem­sworth Remix)
12. Mean Lady — The Moment Of Death
13. Kodak To Graph — Aurescent
14. Magi­cal Mista­kes — Snow Shoes
15. Jagan Mai — Shifty
16. Stum­ble­i­ne — Fake Pla­stic Tre­es feat. CoMa
17. Bru­i­sed Ski­es & Twin Empi­re —  Wit­hout You 
18. Cas­h­me­re Cat — Mir­ror Maru
19. Fthrsn — Oooweeooo
20. Elep­hant — Skyscraper
21. Gemi­ni — Crew Love (Dra­ke ft The Weeknd Cover)
22. Hot Sugar — And the walls came tum­bling down (demo)

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!