Sink Ships — Keep It (UNKWON REMIX)

1 nov 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

sink ships

Det dansk/svensk/australske band Sink Ships, som bevæ­ger sig et sted i mel­lem-coun­try og ame­ri­ca­na-gen­ren udkom­mer med deres selv­be­tit­le­de debutal­bum den 11. novem­ber. To sing­ler er alle­re­de slup­pet løs, men nu til­by­der ban­det via køben­havn­ske Unkwon et tred­je num­mer i en kraf­tigt remixet udga­ve. Num­me­ret er fuld af spæn­den­de lyde og effek­ter, der giver en kølig, maski­nel stem­ning, men på den anden side er der også til­sat en til­pas mæng­de varm atmos­fæ­re og end­da træ­percus­sion til at blø­de op på den køli­ge overflade.

Unkwon er en flit­tig remixer og er ble­vet fea­tu­red her på blog­gen med remixes af bl.a. Bran­dy & Moni­ca, Toni Braxton, Fast­pohol­men, CTM og Rough Days For Dia­mond Tra­de såvel som med sit eget mate­ri­a­le. Jeg synes vir­ke­lig, han har sans for at dre­je ori­gi­nal­ma­te­ri­a­le i en inter­es­sant og per­son­lig ret­ning , og også den­ne gang har han en skabt et vir­ke­lig fedt remix! Stream/download gra­tis ovenover.

Unkwon kan du i øvrigt fan­ge som warm-up for ingen rin­ge­re end Tren­te­møl­ler den 23. novem­ber på Sto­re Vega.

Sink ships hol­der relea­se­fest på Bag­hold i Køben­havn d. 9. novem­ber, hvor Unkwon, Money For Rope og ET Tuma­son også spil­ler. Link til event på face­book: https://www.facebook.com/events/245169132300662/?ref=22

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!