Silver 6 — First Time Won’t Kill You

28 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Silver 6 album cover

Jeg har alle­re­de skre­vet om det­te super­bands før­ste to sing­ler, og i går udkom album­met First Time Won’t Kill You så på Dro­ne Recordings.

Hel­dig­vis lever album­met helt op til mine for­vent­nin­ger og skal der­med også have selv­stæn­dig spal­te­plads på Musik Mig Blidt. Det er sim­pelt­hen en læk­ker­bi­sken af en psy­ke­de­lisk støj­per­le, hvor der også er ble­vet plads til et par lang­som­me vel­lyk­ke­de sjæ­le­re (Hold on, Time For War og Sle­epi­ng With a Bro­ken Heart).

Jeg vil også frem­hæ­ve det næsten 9 minut­ter lan­ge num­mer, Drea­my Dream, der lever op til sin titel og vil­le pas­se per­fekt som sound­tra­ck til en til­ba­ge­læ­net car-cru­i­se gen­nem Neva­das ørken i en åben bil (tænk vind i håret og den ene hånd løst på rattet).

Nois­e­gospel (ban­dets egen defi­ni­tion) er min nye yndlingsgenre!

 
First Time Won’t Kill You fås på vinyl via Vibras­hop

Sil­ver 6 | Soundcloud
Sil­ver 6 | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!