Sébastien Schuller

7 mar 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Ahh, hvor var­mer Séba­stien Schul­ler det melan­kol­ske hjør­ne i mit hjerte!

Séba­stien er oprin­de­ligt klas­sisk uddan­net trom­mesla­ger, men har gen­nem åre­ne lært sig man­ge andre instru­men­ter. Han mik­ser både elek­tro­ni­ske og aku­sti­ske instru­men­ter til en vidun­der­lig cock­tail af efter­tænk­somt og drøm­men­de musik.  Voka­len fun­ge­rer ikke kun som for­mid­len­de instans, men også som et dra­gen­de melo­disk instrument.

Her et num­mer fra debutal­bum­met Hap­pi­ness fra 2006:

Séba­stien Schul­ler — Weepi­ng Willow

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Sebastien-Schuller-Weeping-willow.mp3|titles=Sebastien Schul­ler — Weepi­ng wil­low]

Og et fra andet og sene­ste udspil Even­fall fra 2009

Séba­stien Schul­ler — Awakening

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Sebastien-Schuller-Awakening.mp3|titles=Sebastien Schul­ler — Awa­ke­ning]

Da jeg lyt­te­de til Even­fall i sin hel­hed, blev jeg hvirv­let ind i et smukt og melan­kolsk uni­vers, som jeg ikke hav­de lyst til at bli­ve hvirv­let ud af igen.

Tjek fle­re num­re ud på Séba­stien Schul­ler’s Mys­pa­ce.

Related Posts with Thumbnails

Tags:

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!