Scarlet Chives — Silent Spring

18 maj 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Born­holm­ske Scar­let Chi­ves udgav deres emi­nen­te debutal­bum tail­ba­ge i 2010, og siden er det ene­ste, vi har hørt fra dem en ekstrem smuk cover-med­ley for­tolk­ning af de to dan­ske vin­ter­klas­si­kere “I sne står urt og busk i skjul” af B.S. Inge­mann fra 1831 og “Det er hvidt her­ude” af St. St. Bli­cher, 1838.

Nu rører sek­stet­ten ende­lig på sig igen. Scar­let Chi­ves har net­op til­bragt 8 dage på en øde­gård i Sve­ri­ge, hvor de har ind­spil­let deres nye album. To nye san­ge er duk­ket på deres Soundcloud pro­fil som en del af udgi­vel­sen Silent Spring. Jeg kan ikke helt bli­ve klog på, om det er en EP eller en tea­ser for det kom­men­de album.

Men det er også min­dre vig­tigt. Vig­tigt er det der­i­mod, at det nye mate­ri­a­le er møg­godt! Før­ste num­mer er stø­jen­de sho­e­ga­ze, der blø­des op af Maria Mor­ten­sens smuk­ke særeg­ne stem­me, mens andet num­mer er en afdæm­pet, smuk affæ­re. Beg­ge num­re kan down­lo­a­des gratis.

 

Tjek også den­ne skøn­ne, stil­le, aku­sti­ske ver­sion af åbnings­num­me­ret So We Sing fra debutalbummet.

 

Ikke fået nok? Det tænk­te jeg nok. Så hør eller gen­hør debutal­bum­met her, mens vi ven­ter på nyt:

 

Scar­let Chi­ves | Facebook

Scar­let Chi­ves | Soundcloud

Scar­let Chi­ves | Spotify

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!