San Cisco

29 jul 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Vej­ret her i DK lader en del til­ba­ge at ønske, men måske kan San Cisco ret­te lidt op på som­mer­stem­nin­gen med deres ukom­pli­ce­re­de upbe­at som­mer pop med under­to­ner af folk.

San Cisco består af fire “fresh out of high school” unge — tre fyrer og en pige fra Fre­mant­le i Vestau­stra­li­en, der i fri­ti­den står på ska­te­bo­ard, spil­ler Nin­ten­do 64 og i sam­me ube­kym­re­de og afslap­pe­de stil spil­ler musik sam­men. Bright Eyes og Vam­pi­re Wee­kend hører til de pri­mæ­re inspirationskilder.

Her er åbnings­num­me­ret Gol­den Revol­ver fra EP’en af sam­me navn, der net­op er udkommet.

San Cisco — Gol­den Revol­ver (Right cli­ck to download)

01 Gol­den Revolver

En anden favo­rit er John’s Song, der stil­le roligt star­ter ud med enlig vokal, aku­stisk gui­tar og lej­r­båls­stem­ning. Halvvejs kom­mer der fuld instru­men­te­ring på og resten af ban­det begyn­der at stem­me i på omkvædet.

San Cisco — John’s Song

San Cisco — John\‘s Song

Fle­re san­ge kan høres på ban­dets Face­book og Mys­pa­ce pro­fil (links læn­ge­re nede).

Er du sta­dig ikke ble­vet i bed­re humør, bur­de musik­vi­deo­en til Gol­den Revol­ver kun­ne hjæl­pe på det.

 

Køb EP’en på  Itu­nes for 16 kr. Et greb i lommen!

 

San Cisco | Facebook

San Cisco | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!