Röyksopp — Senior

18 okt 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Den nor­ske elek­tro duo Röyks­opp udgav for­ny­lig deres fjer­de stu­di­e­al­bum Seni­or, og jeg er ret pjat­tet med pla­dens sfæ­ri­ske og medi­ta­ti­ve lydunivers.

Det opti­mi­sti­ske num­mer The Alco­ho­lic er min favo­rit. Når de næn­som­me gui­tar­strøg sæt­ter ind efter et par minut­ter, for­svin­der alle bekym­rin­ger for en stund.

Röyks­opp — The Alcoholic

03. The Alcoholic

Du kan strea­me hele pla­den her:

Seni­or by Röyks­opp


Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!