Reptile Youth

12 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Rep­ti­le Youth (tid­li­ge­re Rep­ti­le & Retard) fra Dan­mark har ikke udgi­vet et ene­ste num­mer end­nu, men på trods af det har de for­må­et at ska­be en del hype omkring sig ved hjælp af nog­le meget ener­gi­ske kon­cer­ter på bl.a. SPOT Festi­val, Distor­tion Festi­val, Roskil­de festi­val og Iceland Airwa­ves. Ban­dets electro punk rock er lidt i fami­lie med Veto og Sple­en Uni­ted, men er umid­del­bart mere rave ori­en­te­ret og med en god por­tion galskab!

Rep­ti­le Yout­hs før­ste sing­le og album udkom­mer i løbet af som­me­ren 2012, men udgi­vel­ses­da­to­en er end­nu ikke fast­sat. Men lur mig om der ikke vil kom­me fle­re ind­læg om ban­det her på blog­gen, når ban­det er klar med nyt materiale.

Ind­til vide­re må vi nøjes med num­me­ret Spe­ed­dan­ce. Den er ikke offi­ci­elt udgi­vet, så det er vel en slags demo ver­sion. Men det er sta­dig fedt!

 

Rep­ti­le Youth — Speeddance

Rep­ti­le Youth — Speeddance

 

Rep­ti­le Youth | Homepage

Rep­ti­le Youth | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!