Rangleklods

26 jun 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Esben Ander­sen, en Ber­lin base­ret dan­sker med kunst­ner­nav­net Rang­le­klods, er duk­ket op på min radar. Bevæb­net med ind­spil­le­de instru­men­ter, digi­talt pro­gram­me­re­de lyd­struk­tu­rer og sin alsi­di­ge stem­me ska­ber Rang­le­klods elek­tro­nisk, alter­na­tiv pop. Det er cat­chy sam­ti­dig med, det er eksperimenterende.

Det bli­ver spæn­den­de at se hvad Rang­le­klods disker op med i frem­ti­den, det lover i hvert fald godt!

Rang­le­klods — Behaviour

Rang­le­klods — Behaviour

Rang­le­klods — Cough (Right cli­ck to download)

Rang­le­klods — Cough

Rang­le­klods — Young and Dumb (Right cli­ck to download)

Rang­le­klods — Young and Dumb

Rang­le­klods — Emp­ty by Rang­le­klods

Rang­le­klods | Soundcloud

Rang­le­klods | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!