PVT — Crimson Swan (Hooray For Earth Remix)

21 mar 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jeg har trip­pet over det her num­mer hele wee­ken­den! Det er fuck­ing epic!

Det før­ste, der fal­der i ører­ne, er det tun­ge, sve­digt beat, der ram­mer en dybt i mel­lem­gul­vet! Men det er ikke kun den tun­ge stor­trom­me, der ryk­ker her — en skarp lil­le­trom­me, diskan­te og elek­tro­ni­ske lyden­de hihats og en pul­se­ren­de synt­h­bund flæn­ser på det nær­me­ste luf­ten for­an højta­ler­ne og efter­la­der dig blæst til­ba­ge. Det­te bli­ver kry­dret med både dystre og stor­lad­ne sfæ­ri­ske vokaler.

Num­me­ret byg­ger læk­kert op og har mas­ser af fine og finur­li­ge detal­jer og variationer.

Vær­s­go og nyd 4 minut­ter og 27 sekun­ders lydorgasme…

PVT — Crim­son Swan (Hooray For Earth Remix)

PVT — Crim­son Swan (Hooray For Earth Remix)

PVT | Myspace

Hooray For Earth | Homepage

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!