Public Service Broadcasting

15 nov 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Public Ser­vi­ce Bro­adca­sting er en duo fra Lon­don. Jeg er fal­det pla­dask for deres skøn­ne for­e­ning af psy­ke­de­lisk rock og retro­ly­den­de 80’er synth-musik. Ja, der er sågar også spor fra folk ind i mel­lem. Kry­dret med lyd­samp­les fra gam­le oplys­nings­film, arkiv­ma­te­ri­a­le og pro­pa­gan­da materiale.

Der er ingen deci­de­ret sang, kun den­ne alter­na­ti­ve form for spo­ken word, som giver det hele et let­te­re bizart og frag­men­te­ret udtryk. Det pir­rer san­ser­ne, og så for­mår ban­det vig­tigst af alt at impo­ne­re med flot­te, ufor­ud­si­ge­li­ge og til tider kom­plek­se instru­men­tale kom­po­si­tio­ner. Der er noget hyp­no­tisk over det, repe­te­ren­de i sin struk­tur, men sta­dig med man­ge fine nuan­cer, detal­jer og vari­a­tio­ner som musik­ken skri­der frem.

Det lyder ikke rig­tigt som noget andet, jeg ken­der. Det­te er ikke i sig selv nogen kva­li­tet, men i det­te til­fæl­de er det posi­tivt. Når du lyt­ter til det her musik, er det nød­ven­digt at du giver det tid og lyt­ter fra ende til anden. Det er ikke musik af den slags der fan­ger lige med det sam­me, men det dra­ger dig lang­somt ind i sit luk­ke­de uni­vers — især hvis du lyt­ter til EP’en The War Room.

For at “lok­ke” dig star­ter vi med den for­holds­vi­se let­til­gæn­ge­li­ge Eve­rest, der er en ny sing­le, der ikke er at fin­de på den omtal­te EP.

 

Det er svært at væl­ge de stær­ke­ste num­re ud fra The War Room, da album­met som nævnt er stær­ke­st i sin ful­de sam­men­hæng frem for frag­men­te­ret lyt­ning. Men her alli­ge­vel mine favoritter:

 

Her er album­met i sin ful­de længde:


Du skal hel­ler ikke sny­des for den far­ve­ri­ge sing­le ROYGBIV (Red Oran­ge Yel­low Gre­en Blue Indi­go Vio­let), der skil­ler sig ud med sin lege­sy­ge banjo.

 

Og til sidst et læk­kert, mere sfæ­risk remix af det num­mer vi ind­led­te med, Eve­rest. 

 

Tjek i øvrigt Public Ser­vi­ce Bro­adca­stings musik­vi­deo­er ud på deres Youtu­be kanal. De har alle sam­me nostal­gi­ske og retro-præ­ge­de stem­ning med mas­ser af gam­le arkiv klip, som num­re­ne også rum­mer på lydsiden.

 

Public Ser­vi­ce Bro­adca­sting | Homepage

Public Ser­vi­ce Bro­adca­sting | Facebook

Public Ser­vi­ce Bro­adca­sting | Spotify

Public Ser­vi­ce Bro­adca­sting | Wimp

Public Ser­vi­ce Bro­adca­sting | Soundcloud

Public Ser­vi­ce Bro­adca­sting | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!