Pretty Lights vs Radiohead vs Nirvana vs NIN

21 jun 2011 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Pret­ty Lights er den alsi­di­ge pro­du­cer Derek Vin­cent Smith fra Col­ora­do. Han fær­dig­gjor­de for­ny­lig sit før­ste remix i 2011, og det er en vaske­æg­te geni­streg, der mik­ser og samp­ler Radio­he­ad’s “Eve­ryt­hing in its Right Pla­ce,” Nir­va­na’s “All Apo­lo­gies” og Nine Inch Nails’ “Clo­ser” til per­fek­tion. Det er et super gro­ovy dub­step remix, der bare bli­ver bed­re og bed­re som sekun­der­ne går. Det hele går op i en høje­re end­hed omkring 3:30.

Pret­ty Lights vs. Radio­he­ad vs. Nir­va­na vs. NIN (Right cli­ck to download)

Pret­ty Lights vs Radio­he­ad vs Nir­va­na vs NIN

Alt Pret­ty Lights musik, remixes som ori­gi­na­ler, kan hen­tes gra­tis på hans hjem­mesi­de (se bund). Gene­relt er kva­li­te­ten høj, så det kan varmt anbe­fa­les! Hvis du ikke er så meget til dub­step, bør det ikke afskræk­ke dig, for han bevæ­ger sig på tværs af man­ge andre gen­rer — især hip-hop.

Jeg opda­ge­de også lige, at Pret­ty Lights opvar­me­de for Dj Sha­dow i går på Ama­ger Bio. Doh! Vil­le jeg ger­ne have ople­vet. Bor du i Århus, kan han dog fan­ges på Train i aften, hvis du er hurtig!

Sak­set fra Trains hjemmeside:

Misk­Mask er i som­mer­fe­ri­e­hu­mør og giver alle med bil­let til kon­cer­ten med DJ Sha­dow, mulig­hed for at tage en god ven, venin­de, kære­ste eller andet godt­folk med gra­tis. Skyg­ge­til­bud­det gæl­der for alle der alle­re­de har købt bil­let, såvel som dem der køber bil­let­ten i forsalg.

Det bli­ver det jo ikke min­dre attrak­tivt af! 

Pret­ty Lights | Soundcloud

Pret­ty Lights | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

2 Comments

  1. Karoline siger:

    Hold kæft hvor er det læk­kert, det der!

  2. Fin hjem­mesi­de, og jeg sier når jeg selv er en web desig­ner! / Sara

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!