Postiljonen

16 dec 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Postiljonen

Sve­ri­ge er som man­ge ved leve­rings­dyg­tig i kva­li­tetspop. Postil­jo­nen er et nyt navn på den sven­ske pop­him­mel, der gør sig i ambi­ent, drøm­men­de electropop.

Før­ste num­mer jeg vil intro­du­ce­re er et alde­les skønt cover af Whit­ney Hou­stons How Will I Know. Tem­po­et er sat helt ned, bea­te­ne fal­der læk­kert blidt og ung­pi­ge­vo­ka­ler­ne er badet i fjern rum­klang .Og så er der den drøm­men­de saxo­fon, der sprøjter lidt til­ba­ge­læ­net sexy­ness ind i nummeret.

Her er musik­vi­deo­en til nummeret:

How Will I Know / All That We Had Is Lost from Postil­jo­nen on Vimeo.

 

Andet num­mer Dit bara dröm­mar når er mere euforisk med sit gen­nem­gå­en­de uhhh uhhh kor og svæ­ven­de synt­hs. Jeg tror end­da, jeg kan spo­re en pan­fløjte­lyd og klok­ke­spil. I star­ten udgø­res den ryt­mi­ske del af en slags jung­le­trom­mer som gli­der over i en mere bom­ba­stisk mar­che­ren­de ryt­me. Saxo­fo­nen gør sin entre igen til sidst med stor effekt.

 

På Postil­jo­nens Vimeo-kanal fandt jeg fle­re dej­li­ge num­re. Tag f.eks. På väg till­sam­mans, der for­e­ner skan­di­na­visk electro­ni­ca med en mere tro­pisk lyd. Num­me­ret er båret af man­ge for­skel­li­ge vokalstyk­ker, der vik­ler sig ind og ud af hin­an­den på smuk­ke­ste vis.

På väg till­sam­mans from Postil­jo­nen on Vimeo.

 

Du kan selv på opda­gel­se i fle­re san­ge på Postil­jo­nens Soundcloud og Vimeo side. Det hele kan down­lo­a­des gratis.

 

Postil­jo­nen | Facebook

Postil­jo­nen | Soundcloud

Postil­jo­nen | Tumblr

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!