Porcelain Raft

9 jul 2010 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Hvis du kan lide Beach Hou­se, tror jeg også Por­celain Raft vil fal­de i din smag. Under det­te kunst­ner­navn gem­mer der sig ita­li­e­ne­ren Mau­ro Remid­di, der er bosid­den­de i London.

Han laver drøm­men­de chill wave med et twist af sho­e­ga­ze og dream pop. Du kan også frit byt­te om på ræk­ke­føl­gen af dis­se gen­re­be­teg­nel­ser, hvis du lyster, da jeg efter­hån­den har svært ved at skel­ne i mel­lem dem…

Anyways — alle num­re laver han på under 24 timer hjem­me i sin hybel, hvil­ket åben­bart er en meto­de, der fun­ge­re glim­ren­de for Mau­ro, for det er høj klas­se det her! Læk­kert drøm­men­de og forførende.

Han har lavet 3 ep’er, der alle kan fin­des på Por­celain Rafts Bandcamp side, hvor de kan købes til den net­te pris af ca. 9 kr. pr. styk. Det skul­le være til at over­le­ve for selv en fat­tig stu­de­ren­de. Alle num­re kan i øvrigt strea­mes i fuld længde.

Por­celain Raft — Tip of your tongue

Tip of your tongue

Por­celain Raft — Flow

flow

Por­celain Raft — despi­te everything

despi­te everything

Por­celain Raft | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

2 Comments

  1. will siger:

    reminds me of Beach House

  2. admin siger:

    Yep I know. But not a bad thing do you think?

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!