Planningtorock

5 apr 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Plan­ning­tor­o­ck ali­as Jani­ne Rostron er klar med sit andet album W den 17. maj på pla­de­sel­ska­bet DFA.

Du kan for­ven­te et mørkt, sexet, vokal­ma­ni­p­u­le­ren­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de udtryk lidt i sam­me bold­ga­de som The Kni­fe og Fever Ray — også i det visu­el­le udtryk, der er præ­get af det apar­te og dyster mystik.

I ind­spil­nin­gen af album­met har hun fået lidt hjælp af LCD Sound­sy­stems trom­mesla­ger Pat Maho­ney og sin island­ske ven Hjör­lei­fur Jóns­son, der har bidra­get med nog­le percus­sion samp­les, men ellers har hun selv ind­spil­let alle instru­men­ter, lige fra gui­tar til stren­ge­in­stru­men­ter og keyboard

Før­ste sing­le Doorway er lan­det, og det lover godt! Jeg er helt vild med den nær­mest vug­gen­de, mes­sen­de stil og de lyse, skar­pe pizzi­ca­tos!

Plan­ning­tor­o­ck — Doorway (Right cli­ck to download)

Plan­ning­tor­o­ck — Doorway

DOORWAY from plan­ning­tor­o­ck on Vimeo.

Plan­ning­tor­o­ck | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!