Plaid Dragon — Dog Physics EP

10 jan 2013 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Plaid-Dragon

Plaid Dra­gon er fra Spring­fi­eld, Mis­souri i USA og tæl­ler 5 mand med en, efter stem­men at bedøm­me, sød pige i front på vokal. For et par måne­der siden udgav de deres før­ste EP Dog Phy­si­cs.

Jeg har to kla­re favo­rit­ter på den 4 num­re sto­re EP, og de er beg­ge i den bli­de afdæm­pe­de ende af ska­la­en. Det dre­jer sig om num­re­ne Sond og Dog Phy­si­cs, der nær­mest kær­teg­ner trom­me­hin­der­ne på sin lytter.

Dog Phy­si­cs bril­le­rer med en vokal, der klin­ger barn­ligt og røren­de og ledsa­ges af blidt gui­tar­fin­ger­spil og sag­te trom­mer. Den­ne stil­le har­moni afbry­des kortva­rigt af en stø­jen­de sonisk explo­sion, som om ban­det mid­ler­ti­digt beslut­ter sig for at ryste lyt­te­ren ud af sin søv­ni­ge til­stand for der­ef­ter at ven­de til­ba­ge til det sam­me vug­ge­vi­se­præ­ge­de udtryk, som var udgangspunktet.

Sond er en anel­se mere upbe­at. For­san­ge­r­in­dens vokal er mere insi­ste­ren­de og højtra­ven­de, og instru­men­talt benyt­ter ban­det fle­re lag af drøm­men­de gui­tar­har­moni­er til at for­fø­re med.

 

EP’en kan down­lo­a­des som “name your pri­ce” via Plaid Dra­gons Bandcamp.

 

Plaid Dra­gon | Soundcloud

Plaid Dra­gon | Bandcamp

Plaid Dra­gon | Facebook

Plaid Dra­gon | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

One Comment

  1. Nana siger:

    Hvor skønt…!

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!