Paper Cranes — YRTPS (EP)

6 okt 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

tumblr_mdu2s0FqR91qdzqr2

Vi skal ned i dybet. Ind i dybet. Ind i de dybe­ste afkro­ge af os selv. Det kan det dan­ske electro­ni­ca-band Paper Cra­nes hjæl­pe os med. I en raf­fi­ne­ret melan­kolsk cock­tail af dryp­stens­hu­le-asso­ci­e­re­de beats og bas­gan­ge, ambi­en­te gui­tar­strøg og synt­hbøl­ger, elek­tro­nisk atmos­fæ­re, glitch og støj samt blid rum­klangsind­pak­ket vokal ska­ber de fire dren­ge et rum for reflek­sion for lytteren.

Paper Cra­nes benyt­ter sig gan­ske vist af electro­ni­ca-vir­ke­mid­ler, men musik­ken har en pop­pet sen­si­bi­li­tet, der trans­for­me­rer de tek­ni­ske greb til sjæl­fuld slo­w­mo­tion-pop. Når ten­den­sen er mest udtalt, kom­mer det tæt på James Bla­ke’­ske til­stan­de (især Safe Word) og den nye stjer­ne på det­te ter­ri­to­ri­um — Sohn. Det over­ord­ne­de lyd­bil­le­de får mig også til at tæn­ke på Moderat/Apparats indad­vend­te og kom­plek­se ver­sion af EDM (electro­nic dan­ce music). Refe­ren­cer som ban­det godt kan være stol­te af!

Vær­s­go at tage en dyb indån­ding og dyk­ke ned der, hvor din bevidst­hed mister sit fokus og sæt­tes i slo­w­mo­tion med Paper Cra­nes’ debut-EP YRTPS.

Paper Cra­nes tæl­ler med­lem­mer­ne Jacob Her­red Rei­mer, Kri­sti­an Evert Dol­berg, Lars Asger Nør­by og Oli­ver Chri­stop­her Young.

 

Paper Cra­nes | Soundcloud

Paper Cra­nes | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!