Pandit

16 apr 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Pan­dit er Lan­ce Smith fra Texas. Jeg opda­ge­de Pan­dit, da han i decem­ber sid­ste år udgav et gra­tis demo album, med en mas­se gode tak­ter på. Nu er han så ude med det før­ste offi­ci­el­le album Eter­ni­ty Spin.

Musi­kalsk set stik­ker Pan­dit i fle­re ret­nin­ger. Der er både de føl­som­me, sin­ger-song wri­ter præ­ge­de san­ge (der leder mine tan­ker over på Chri­stop­her Smith) og de mere upbe­at electro­ni­ca præ­ge­de numre.

Jeg synes klart, at Pan­dit har størst suc­ces med først­nævn­te. Her er vir­ke­mid­ler­ne nøje afmå­lt, og han for­mår at ram­me en melan­kolsk ner­ve. Jeg vil­le ønske, at han dyr­ke­de det­te udtryk mere, for på en del af de num­re med elek­tro­ni­ske ele­men­ter sker der for meget på en gang efter min smag. Ele­men­ter­ne druk­ner næsten hin­an­den med et lidt ufo­ku­se­ret udtryk til føl­ge, og det er synd, for det er tyde­ligt, at Pan­dit har mas­ser af talent og potentiale.

Hvis du kan lide eksemp­ler­ne nede­nun­der, så gør dig selv en tje­ne­ste og down­lo­ad Pan­dit Demos Volu­me 1.

Eter­ni­ty Spin kan købes her.

Pan­dit — Fee­lin’ Good Again (Robert Earl Keen) (Pan­dit Demos Volu­me 1, 2010) (Right cli­ck to download)

10 Fee­lin’ Good Again (Robert Earl Keen)

Pan­dit — The­se Days (Jack­son Brow­ne) (Pan­dit Demos Volu­me 1, 2010) (Right cli­ck to download)

17 The­se Days (Jack­son Browne)

Pan­dit — Pack Your Bags (Eter­ni­ty Spin, 2011) (Right cli­ck to download)

01 Pack Your Bags

 

Pan­dit — Pack Your Bags from Tyler T Wil­li­ams on Vimeo.

 

Pan­dit | Myspace

Pan­dit | last.fm

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!