Owsey & Sweetheart of Kairi

21 nov 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Foto: Mala

Den sene­ste uge har jeg sav­let over Owsey’s og Swe­et­heart of Kai­ri’s atmos­fæ­ri­ske musik. Gen­re­mæs­sigt er vi sådan ca. ovre i en kryds­ning mel­lem blid dub­step, ambi­en­ce og chil­lwa­ve med veks­len­de tyng­de. Det er musik, der får tiden til at stå stil­le. Det er musik så salig, at man kun­ne tro, det var pro­du­ce­ret af engle. 

Men det er også musik, der kræ­ver sin tål­mo­dig­hed. Her kan du ikke skip­pe ind midt i num­me­ret for at vur­de­re, om det er godt eller skidt. Så hvis du ikke er i det tål­mo­di­ge hjør­ne, så vend til­ba­ge til det­te ind­læg en anden go’ gang. Jeg vil i øvrigt anbe­fa­le et par gode hørebøf­fer eller højta­le­re, som er i stand til at gen­gi­ve dyb bas, for at få den opti­ma­le oplevelse. 

Owsey (udta­les “Oh-zee) har remixet en ræk­ke kunst­ne­re, her­un­der den purun­ge Bir­dy, der er kendt for hen­des cover af Bon Ivers Skin­ny Love. Så her har vi alt­så et remix af et cover — og et alde­les vel­lyk­ket et af slagsen. Owsey er ikke ban­ge for at stand­se helt op i pas­sa­ger og dvæ­le ved langstrak­te synt­h­fla­der og voka­ler, der giver ekko i uendeligheder.

Bir­dy — Skin­ny Love (Owsey Remix) by Owsey

 

Vi fort­sæt­ter stimen:

Bir­dy — Shel­ter (Owsey Remix) by Owsey

Essáy & Stum­ble­i­ne — Rhi­an­non (Owsey Remix) by Owsey

 

På Owsey’s ori­gi­na­le num­re er det om muligt end­nu mere atmos­fæ­risk og drøm­men­de. Det er som at tage ud på en lang rej­se, hvor du ikke ved, hvor du ender, og når du når til enden, ved du ikke, hvor du star­te­de. Du glem­mer sim­pelt­hen tid og rum under­vejs. Men rej­sen er fan­ta­stisk så who cares!

We Gazed Far Out To Sea (The Unen­ding Quar­tet’s Ver­sion) by Owsey

She Had One Chan­ce Befo­re He Sai­led Away by Owsey

 

Owsey er også med i et andet pro­jekt, Swe­et­heart of Kai­ri, sam­men med en anden kun­ster, der kal­der sig Sor­row.

Swe­et­heart of Kai­ri & CoMa — Last Sum­mer Song by Owsey

Swe­et­heart of Kai­ri — Leaving You Behind by Owsey

 

Sid­ste num­mer inde­hol­der et samp­le fra et af mine ynd­lings­sco­res — Tho­mas New­man’s Ame­ri­can Beauty. Sam­plet er fra skæ­rin­gen Any Other Name. Swe­et­heart of Kai­ri — To Yearn and To Recon­ci­le by Owsey

 

Owsey | Soundcloud

Owsey | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!