Other Lives

25 okt 2011 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Jeg elsker den fil­mi­ske stem­ning på Other Lives’ andet og sene­ste album Tamer Ani­mals. På den­ne gen­nem­før­te pla­de mestrer det fem mand sto­re band den svæ­re balan­ce­gang mel­lem at være svulsti­ge og inti­me på sam­me tid.

Kom­bi­na­tio­nen af svæ­ven­de stren­ge­in­stru­men­ter (bl.a. cel­lo), fransk horn, pia­no, aku­stisk gui­tar, smuk­ke kor­har­moni­er og for­san­ger Jes­se Tabis­hs uan­streng­te, dov­ne, melan­kol­ske stem­me ska­ber et drøm­men­de, fil­misk udtryk. Tan­ker­ne fal­der på en meget roman­tisk western.

Det er ikke nemt at væl­ge nogen favo­rit­ter, i det pla­den er så hel­støbt, men dis­se tre er værd at fremhæve:

For 12 by Other Lives

Tamer Ani­mals by Other Lives

Dust Bowl III by Other Lives

 

Stream pla­den i sin hel­hed her:

Tamer Ani­mals by Other Lives

 

Ban­det har des­u­den nog­le live ses­sio­ner til­gæn­ge­li­ge rundt omkring på net­tet, så du kan få en for­nem­mel­se af ban­dets lyd live. Bl.a. en Tiny Desk Con­cert hos NPR Music og en anden hos Hear Ya. Først­nævn­te ses­sion kan hen­tes som en sam­men­hæn­gen­de mp3 fil her og sidst­nævn­te ses­sion som en zip­fil her.

 

Other Lives | Homepage

Other Lives | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

One Comment

  1. Tom siger:

    Dust Bowl III” er godt nok svær at få ud af ører­ne igen ;)
    Takker :)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!