Oh Land — Bloodbuzz Ohio (The National Cover)

6 nov 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Oh Lands cover ver­sion af The Natio­nalBlood­buzz Ohio har gået sin sej­rs­gang i musik­blogs­fæ­ren på inter­na­tio­nalt plan. Og det er ikke så mær­ke­ligt. Det er nem­lig et utro­ligt fint lil­le værk Oh Land har skabt.

The Natio­nals sangskri­ver og for­san­ger Matt Ber­nin­ger for­mår med sin dybe, mør­ke, melan­kol­ske stem­me at for­tryl­le lyt­te­ren. Det sam­me gør Oh Lands stem­me, men melan­ko­li­en og alvoren er ryk­ket i bag­grun­den til for­del for opti­mis­me og sød­me. De nær­mest bob­len­de elek­tro­ni­ske ele­men­ter bidra­ger yder­li­ge­re hertil.

Det er også som melo­di­en kom­mer end­nu mere til sin ret i Oh Lands for­tolk­ning end i originalen.

Oh Land — Blood­buzz Ohio (The Natio­nal cover) by The Line Of Best Fit

 

Oh Land | Homepage

The Natio­nal | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!