October Dance

17 okt 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Octo­ber Dan­ce er halv­mystisk pro­jekt cen­tre­ret omkring den østrig­ske visu­el­le kunst­ner og for­fat­ter Hans Tol­ford. Hans illu­stra­tio­ner for­tol­kes musi­kalsk af tre unavn­giv­ne dan­ske musikere.

Musik­ken er des­u­den inspi­re­ret af den euro­pæ­i­ske kunsts­ce­ne i 1980’erne. Sing­len Hou­ses Fal­ling er før­ste eksem­pel på ban­dets lyd. Og det er et dansa­belt og cat­chy num­mer med en gro­ovy bas­sli­ne, let forvræn­get vokal og badet i nær­mest cor­ny 80’er synt­hs. Og så lyder det i sin lo-fi æste­ti­ske ind­pak­ning som om, det har været en tur igen­nem noget ana­logt udstyr.

 

Tjek evt. den syre­de musik­vi­deo ud:

 

En anden lyd­bid fra ban­dets Youtu­be pro­fil afslø­rer hårds­lå­en­de elek­tro­ni­ske beats og end­nu en gro­ovy bas­sli­ne, kry­dret med svæ­ven­de synt­hs og laser­ly­de i slutningen.

 

Octo­ber Dan­ce udgi­ver en EP den­ne vin­ter, og til som­me­ren 2013 er der plan­lagt en LP. Hold øje!

 

Octo­ber Dan­ce | Homepage

Octo­ber Dan­ce | Facebook

Octo­ber Dan­ce | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!