Nyt Houses track!

9 sep 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Hou­ses’ End­less Spring er klart et af mine abso­lut favo­rit tra­cks i 2010 (hør det i mit tid­li­ge­re ind­læg) og nu er der nyt fra kære­ste­par­ret Dexter Tort­o­ri­el­lo og Megan Mes­si­na, der til sam­men udgør Houses.

Mine for­vent­nin­ger har været tårn­hø­je, men hel­dig­vis skuf­fer det nye num­mer Soak It Up ikke! At lyt­te til Hou­ses er fort­sat sådan ca. som at mær­ke en mild bri­se kær­teg­ne ens ansigt fra en skyfri himmel.

Hou­ses — Soak It Up

Hou­ses — Soak It Up

Debut album­met All Night udkom­mer 19. okto­ber på Lef­se Records. Du kan for­ud­be­stil­le her.

Om pla­den for­tæl­ler Dexter, at den blev til over et par måne­der i en lil­le pri­mi­tiv hyt­te et afsi­des sted på Hawaii: We drank, showe­red and coo­k­ed with rain water. In our down­ti­me, she would paint and I would record. (…) We inspi­red each other a lot out the­re, and I think it shows on the album. Læs hele beskri­vel­sen her.

Mens du ven­ter på All Night kan du for­nø­je dig med en læk­ker kol­la­bo­ra­tio­ner mel­lem Hou­ses og Teen Daze.

Hou­ses & Teen Daze — Destiny

Hou­ses & Teen Daze — Destiny

Hou­ses | Myspace

Hou­ses | Blog

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!