Nyt fra Jonathan Boulet

12 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det er omtrent 20 måne­der siden jeg blog­ge­de om Jonat­han Bou­let (yderst til ven­stre på bil­le­det). For­ny­lig blev opføl­ge­ren til debutal­bum­met fra 2009 annon­ce­ret til at udkom­me til juni. Den får tit­len We Keep The Beat, Found The Sound, See The Need, Start The Heart, og den ikke engang 2 minut­ter lan­ge sing­le har i den grad gjort mig nys­ger­rig og sul­ten efter mere. Mage til kon­trol­le­ret vild­skab skal man lede læn­ge efter!

 

Album­met har også fået en intro video, der benyt­ter sig af sam­me nummer.

 

Jonat­han Bou­let | Facebook

Jonat­han Bou­let | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!