Nyt fra Conner Youngblood

5 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Så er der ende­lig nyt fra unge Con­ner Young­blood igen, en kunst­ner jeg har fulgt tæt siden han for lidt over et år siden kom ind i mit søgelys.

Den­ne gang er han klar med en mel­lem­ting mel­lem en EP og LP, nær­me­re bestemt 8 char­me­ren­de san­ge hvoraf de fle­ste er nyt mate­ri­a­le. Sket­ches pt.1 hed­der udgi­vel­sen,  hvil­ket tyder på, at der kom­mer fle­re skit­ser fra Con­ner Young­blood. Her­ligt! Og skit­ser eller ej, det er mega fedt!

Læg mær­ke til at Will You Be The­re  er et Micha­el Jack­son cover.

 

Hele mole­vit­ten kan down­lo­a­des kvit og frit her. Go go go!

 

Con­ner Young­blood | Soundcloud

Con­ner Young­blood | Homepage

Con­ner Young­blood | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!