Ny single fra Jenny Wilson!

3 mar 2015 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

jenny wilson

Sven­ske Jen­ny Wil­son er aktu­el med en ny stærk sing­le Wan­na Have It All, der med sit let sou­le­de korar­ran­ge­ment og sus­pen­se­fyld­te stry­ge­rar­ran­ge­ment næsten kun­ne være et frem­ti­digt bud på en James Bond-titel­sang! Det er en sang, der oprin­de­ligt skul­le have været med på Jen­ny Wil­sons Demand The Impos­sib­le! album til­ba­ge fra 2013 men blev fra­sor­te­ret, da den ikke ram­te sam­me tone som resten af album­mets sange.

Jen­ny Wil­son knyt­ter selv føl­gen­de kom­men­tar til sangen:

Back then, I con­si­de­red this tra­ck lack­ing the voi­ce of the war­ri­or that is cha­ra­cte­rizing the other songs. There­fo­re I thought this one would have to wait.

Today, I can’t think of a bet­ter tra­ck for a spring that has alre­a­dy been mar­ked by so much pain, anger, ter­r­o­rism and hatred. This song rea­ches for the light. It’s an ant­hem for tho­se of us who are never going to give up on our hopes.”

Albumkoncert i Skuespilhuset d. 19. april 2015

Jen­ny Wil­son fejrer i år 10-året for udgi­vel­sen af sit solo-debutal­bum Love and Youth fra 2005. Det gør hun med manér med en limi­ted 1st edi­tion vinyl­re­lea­se af album­met og en eks­klu­siv album­kon­cert i Sku­e­spil­hu­set, Køben­havn, den 19. april 2015. Detal­jer og link til bil­let­ter: www.kglteater.dk

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

One Comment

  1. Morten siger:

    Fan­ta­stisk. Intet mindre.

    plademorten.wordpress.com

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!