Ny single fra Ice Cream Cathedral + vind to koncertbilletter

16 okt 2012 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Så er der nyt fra dan­ske Ice Cream Cat­hed­ral, som tid­li­ge­re har været gen­stand for opmærk­som­hed på Musik Mig Blidt. Sing­len The Ran­ger er fra det kom­men­de debutal­bum, der skul­le se dagens lys i før­ste halv­del af 2013. Sing­len mar­ke­rer ban­dets nye lyd med refe­ren­cer til kunst­ne­re som Enig­ma, Slo­w­di­ve og Kate Bush. Man kan også sta­dig høre refe­ren­cer til Beach Hou­se’ drømmepop.

 

Fre­dag d. 9. novem­ber invi­te­rer Ice Cream Cat­hed­ral i sam­ar­bej­de med Smash!Bang!Pow!, CPH:DOX og Jazzhou­se til en gan­ske sær­lig AUDIO:VISUALS-koncert til et af Jazzhou­ses senaf­ten-arran­ge­men­ter under nav­net AFTERBEAT. Med sig har ban­det, for­u­den en lang ræk­ke nye num­re, VJ-duo­en Lucid Feel, der leve­rer sær­ligt udvik­le­de live visu­als med stem­nings­mæt­te­de og ofte dystre bil­le­der. For­vent, udover vide­opro­ji­ce­ring, bl.a. også kunst-instal­la­tio­ner på scenen.

 

Vind 1x2 billetter!

Musik Mig Blidt udlover 1x2 bil­let­ter til det­te inter­es­san­te event. Det ene­ste du skal gøre for at få chan­cen for at vin­de, er hop­pe over på Musik Mig Blidts Face­book pro­fil og kom­men­te­re på det­te ind­læg sene­st 8. november.

 

Link til even­tet på Faebook.

Læs mere på Jazzhou­se’ hjemmeside.

 

Ice Cream Cat­hed­ral | Facebook

Ice Cream Cat­hed­ral | Soundcloud

Ice Cream Cat­hed­ral | Tumblr

Ice Cream Cat­hed­ral | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

2 Comments

 1. Per Frimann siger:

  Hvor­for til­knyt­te en kon­kur­ren­ce via Face­book, er det ik’ so last season? 

  Firstm­overs har da kvit­tet Face­book for længst, det­te skri­ver jeg selv om, jeg har opret­tet mig der­in­de igen, men dog kun for at gå i ret­te med en sund­heds­guru snart.

  Men super­fed hjem­mesi­de, du har! Især for­di man som sat fami­lie­far med fast job og det hele, her får præ­sen­te­ret meget af den nye musik. Tak!

 2. admin siger:

  Hej Per, tak for din kri­tik. Du kan have ret i, at Face­book ikke lige­frem er det nye. Hvad fore­slår du i stedet?
  Jeg har selv over­ve­jet bare at lade folk bru­ge kom­men­tar­fel­tet i ste­det, men jeg har på for­nem­mel­sen, at man­ge ikke kan fin­de kom­men­tark­nap­pen (der med småt hed­der “No Com­men­ts” eller “1 Com­ment”, osv.)

  Den står bare ufrem­hæ­vet sam­men med tags’ne..

  Så jeg tænk­te, at Face­book, som man­ge i for­vej­en bru­ger meget aktivt var mere ide­elt til for­må­let, men jeg må da indrøm­me, at jeg hav­de svedt ud, at ikke alle bru­ger Facebook.
  Jeg vil over­ve­je, om jeg i ste­det skal hol­de mig til at bru­ge kom­men­tar­funk­tio­nen her på på siden frem­over ifb. med konkurrencer. 

  I øvrigt tak for de rosen­de ord :)

  Mvh
  Søren

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!