Nosaj Thing — Eclipse/Blue

28 okt 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Cali­for­ni­ske Nosaj Thing laver musik inden­for gen­ren hip hop og sub­gen­re­ne electro­nisk hip hop, glitch-hop og ambi­ent hip hop. Fræk­ke beteg­nel­ser — i vir­ke­lig­he­den kan det i det her til­fæl­de blot over­sæt­tes til “noget der lyder pis­se fedt”!

Eclipse/Blue er tit­len på den før­ste sing­le fra det kom­men­de 2. album Home fra den 27-åri­ge pro­du­cer, der lan­der den 22. janu­ar 2013. Pro­duk­tio­nen er lige i øjet med pul­se­ren­de, fod­trip-ind­by­den­de ryt­me, og drøm­men­de og ris­len­de stem­ning. Det elek­tro­ni­ske domi­ne­rer, men veks­les i to omgan­ge til et mere orga­nisk udtryk, idet en aku­stisk gui­tar fader ind og ud.

At Nosaj Thing oven i købet har fået hjælp Blon­de Red­he­ad’s Kazu Maki­no, der bidra­ger med sin karak­te­ri­sti­ske sfæ­ri­ske vokal, gør det ikke min­dre eska­pi­stisk. Melo­di­en er lige­le­des let at fal­de for. Det er ikke over­ra­sken­de, for alt hvad Blon­de Red­he­ad har spyt­tet ud siden album­met Mise­ry Is A But­ter­fly fra 2004 er ret magisk. Spe­ci­elt pla­den 23.   

Iføl­ge Nosaj Thin­gs pla­de­sel­skab Innova­ti­ve Lei­su­re figu­re­rer end­vi­de­re Toro y Moi som gæstesan­ger på den kom­men­de pla­de, som udfor­ske det fil­mi­ske lydu­ni­vers fra debu­ten Drift.

 

Nosaj Thing | Homepage

Nosaj Thing | Facebook

Nosaj Thing | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!