North Fall

3 nov 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

North Fall er pro­jekt med base i Køben­havn. Driv­kraf­ten er for­san­ger Anders Bel­ling, der er inspi­re­ret af bl.a. Pixies, Bright Eyes, Bon Iver og The Natio­nal. Til at ram­me den lyd han sig­ter efter, har han på det sene­ste ind­spil­let to gode san­ge med hjælp fra gam­le ven­ner og kol­la­bo­ra­tø­rer. De tæl­ler David Neder­gaard (bas), Kevin Han­sen (gui­tar) og Mik­kel Mose­holm (trom­mer).

San­ge­ne er meget melo­di­ø­se og afslap­pen­de. Jeg kan også bekræf­te, at de er gode at læse en god bog til!

Hør de to nye san­ge her:

 

Vi kan sik­kert ven­te os mere nyt fra Anders Bel­ling og Co. i en nær fremtid.

I mel­lem­ti­den kan vi med for­del spo­le tiden nog­le år til­ba­ge til da Anders Bel­ling boe­de i Hels­in­gør og North Fall var et enmand­spro­jekt. Her eks­pe­ri­men­te­re­de Anders sig frem til et mere lo-fi og folkin­spi­re­ret lyd­bil­le­de, og det ambi­en­te udtryk er mere kan­tet og dystert. Bel­lings vokal er nær­mest hvi­sken­de og ska­ber der­med et meget intimt og for­tro­ligt lytterum.

Lyt engang til nog­le eksempler:

 

Jeg anbe­fa­ler, at du hop­per over på North Falls Soundcloud og lyt­ter til fle­re san­ge. Alt er i øvrigt gra­tis at downloade.

 

North Fall | Homepage

North Fall | Facebook

North Fall | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!