North Fall — Curve

6 dec 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Foto: Lau­ra Makabresku

North Fall, som jeg tid­li­ge­re har skre­vet om, er klar med en ny sang, Curv. Den­ne gang i et min­dre setup med front­fi­gur Anders Bel­ling på gui­tar og vokal og Mik­kel Mose­holm på trom­mer. Og jeg tror fak­tisk, at det er det bed­ste num­mer jeg har hørt fra ban­det ind­til nu, selv­om jeg også har været vild med de to fore­gå­en­de singler.

Med sin trip­pen­de brug af trom­mer i bag­grun­den, en sag­te, følen­de vokal, der ind­by­der til luk­ke­de øjne, lyst klin­gen­de gui­tar-fin­ger­spil og en kla­gen­de langstrakt gui­tar ska­bes en på sam­me tid distan­ce­ret, drøm­men­de og nær­væ­ren­de lyd.

Det bli­ver bare bed­re og bed­re, det som kom­mer fra North Fall. Lyt selv, om du er enig:

 

Ban­det har annon­ce­ret, at der i løbet af vin­te­r­en kom­mer en ræk­ke kon­cer­ter og en ses­sionvi­deo med san­gen Pro­to­col, så vær opmærk­som på det, hvis du er lige så begej­stret for North Fall som jeg er.

 

North Fall | Homepage

North Fall | Facebook

North Fall | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!