NONONO

8 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

NONONO

NONONO har mulig­vis lavet årets alter­na­ti­ve som­mer­hit og har der­med banet vej­en for at kun­ne slå igen­nem hur­tigt og rela­tivt bredt. Num­me­ret Pum­pin Blood har en ekstremt smit­ten­de ener­gi og cat­chy melo­di, der med garan­ti vil løf­te dit humør.

Efter få lyt vil jeg væd­de med at du nyn­ner eller fløjter det her num­mer. Sådan skal pop lyde!

Pum­pin Blood

 

Like The Wind har en mere ekso­tisk og stam­me­folks-inspi­re­ret sig­na­tur, men er mindst lige så for­nø­je­lig. Sti­na Wäp­plings er ikke ban­ge for eks­pe­ri­men­te­re med sin vokal, og det mun­der her ud i noget, der min­der om et slags urskrig fra en fan­ta­si­fugl. Det lyder mær­ke­ligt, men det fungerer!

Like The Wind

 

NONONO | Wimp
NONONO | Spotify
NONONO | Homepage
NONONO | Facebook
NONONO | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!