Night Beds

27 jan 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

night beds

Night Beds gav kon­cert i Beta på Ama­ger i novem­ber sid­ste år, men desvær­re opda­ge­de jeg først det­te det­te gode band nog­le dage efter, og det ærg­rer jeg mig gul og blå og i dag!

Siden er jeg vir­ke­lig ble­vet glad for debutal­bum­met Coun­try Sle­ep. Et album bestå­en­de af lut­ter gode san­ge, der bevæ­ger sig ube­svæ­ret i mel­lem gen­rer som alter­na­tiv folk, pop og indierock.

Night Beds er lig med sangskriv­ning på højt plan. Tek­ster­ne kred­ser om sorg og tab, og for­san­ger og sangskri­ver Win­ston Yel­len er i til­læg i besid­del­se af en vokal, der vir­ke­lig kry­ber ind under huden på én og giver kul­de­gys­nin­ger, når han for alvor kræn­ger sin sjæl ud. Yel­lens vokal min­der mig om Fyfe Dan­ger­fi­elds, for­san­ge­ren fra Guil­lemots, som udgav det glim­ren­de album Through The Win­dow­pa­ne (tjek det ud, hvis du ikke ken­der det!) til­ba­ge i 2006, hvor jeg for alvor var begyndt at få øjne­ne op for magi­en i al den alter­na­ti­ve musik, som ikke lige fand­tes i radio­en. De to san­ge­res stem­mer har inder­lig­he­den og grund­klan­gen til fæl­les, men Yel­lens vokal er dog ikke så des­pe­rat og løs­slup­pen som Fyfe Dan­ger­fi­eld, men er mere rolig og kontrolleret.

Kan du høre lig­he­den? Jeg har valgt to san­ge fra hver kunst­ner, hvor voka­len er i fokus. Lyt herunder.

 

En ny sing­le fra Night Beds er net­op lan­det, og den hol­der det høje niveau fra debutal­bum­met. Lyt til den her:

Night Beds — Head For The Hills

 

Ikke nok med det. For­ny­lig del­te Win­ston Yel­len på fle­re opfor­drin­ger sin debut EP onli­ne og lag­de den end­da til gra­tis down­lo­ad (spørg ikke hvor­for tra­ck num­mer 1 og 3 til­sy­ne­la­den­de mang­ler — jeg ved det ikke). Den er ind­spil­let helt til­ba­ge i 2008, men talen­tet var tyde­lig­vis alle­re­de sole­klart den­gang. Især de to sid­ste san­ge er vir­ke­lig smukke.

 

Hør debutal­bum­met Coun­try Sle­ep via Spo­ti­fy eller WiMP:

 

 

Nyd os den­ne fine live­vi­deo af Ramo­na:

 

Night Beds | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!