Nick Mulvey

14 mar 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det er efter­hån­den ca. et års tid siden, jeg til­fæl­digt faldt over Nick Mul­vey på Mys­pa­ce. Den­gang lå der 5 num­re til aflyt­ning, men ingen links til udgi­vel­ser. Han har, så vidt jeg har kun­net fin­de ud af, sta­dig ikke udgi­vet noget, men efter en fin­kæm­ning af net­tets krin­kelkro­ge har jeg fun­det frem til 2 san­ge, som du nu får for­nø­jel­sen af at høre.

Nick Mul­vey dif­fe­ren­ti­e­rer sig fra de fle­ste sin­ger songwri­ter arti­ster ved at være kraf­tigt inspi­re­ret af afri­kansk musik (congo­le­sisk og zim­bab­wisk), mens han selv lister kunst­ne­re som f.eks. José Gon­zález og Paul Simon af mere kend­te inspirationskilder.

Det er opløf­ten­de musik, som pas­ser til man­ge situationer.

Giv det et lyt!

Nick Mul­vey — Did­n’t have time

Nick Mul­vey — Wasi Ngoma/Gumboots

Mys­pa­ce | Nick Mul­vey

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!