Nelson Can til Roskilde festival 2012

26 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Tøse punk til Roskil­de 2012! Nel­son Can er det andet band, jeg har fået for­nø­jel­sen af at afslø­re til Pavi­li­on Junior.

Piger­ne Sig­ne Tobi­as­sen, Seli­na Lan­nie og Tami Har­mony Panik Vib­ber­stoft (cra­zy navn!) har før spil­let sam­men i ban­det med det fjol­le­de navn “Niels På Dåse”. Nu er de til­ba­ge med mere pon­dus under en til­nær­met engelsk oversættelse.

Nel­son Can spil­ler råt for usø­det punk med rige­li­ge mæng­der atti­tu­de. Spil­leg­læ­den er i top og man for­nem­mer et glimt i øjet hos piger­ne. Vir­ke­mid­ler­ne er få, nær­mest kun trom­mer og bas, men det­te mini­ma­li­stisk udtryk fun­ge­rer godt. Skønsang er på befri­en­de vis erstat­tet af skrå­len­de og skæ­ren­de “don’t give a fuck” vokaler.

Apple Pie er det mest pop­pe­de af de fem num­re, ban­det har udgi­vet ind­til vide­re, mens Do You Real­ly Wan­na Get Rid Of Me? har en anel­se mere kant. Dis­se to num­re kan du høre her­un­der. På f.eks. Love The Dog, der har en gro­ovy synth bas som bund, er kan­ten end­nu mere udtalt.

Nel­son Can — Apple Pie (Right cli­ck to download)

Nel­son Can — Apple Pie

Nel­son Can — Do You Real­ly Wan­na Get Rid Of Me

Nel­son Can — Do You Real­ly Wan­na Get Rid Of Me

 

Musik­vi­deo­er med de char­me­ren­de piger:

 

 

Køb Nel­son Can’s san­ge via iTu­nes her. Du kan også lyt­te til 30 sekun­ders bid­der, for at få en for­nem­mel­se af ban­dets lyd. Og ja, så kan du som sagt også ople­ve Nel­son Can på Roskil­de festi­val 2012!

 

Nel­son Can | Homepage

Nel­son Can | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

One Comment

  1. […] Musikmigblidt.dk – Nel­son Can […]

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!