Musik Til Mor

10 dec 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

musik_til_mor_foto

Bag det pud­si­ge navn Musik Til Mor står Ras­mus Bak fra det Ama­ger-base­re­de musikfællesskab/pladeselskab Aften­ru­ti­ne, hvis aktø­rer tæl­ler andre finur­li­ge band­nav­ne som Tid­li­ge Armbånd,Viktors Gara­ge og sene­st Leer­vig. Alle bands, der også er værd at tjek­ke ud!

Men til­ba­ge til Musik Til Mor. På sit 6 m² værel­se på Ama­ger ind­spil­ler Ras­mus sine føl­som­me og ærli­ge dansk­spro­ge­de san­ge og kører dem igen­nem bånd­op­ta­ger. Gen­nem de sid­ste tre år har han i rela­tiv ube­mær­ket­hed udgi­vet tre mini­al­bum, som jeg på kort tid har forel­sket mig hoved­kulds i. De tre album­mer rum­mer sim­pelt­hen så man­ge små vidun­der­ligt char­me­ren­de og røren­de øje­blik­ke både instru­men­talt og tekst­mæs­sigt, at det græn­ser til det kri­mi­nel­le, at det til­sy­ne­la­den­de kun er P6 Beat, Passive/Aggressive og Det Elek­tri­ske Baro­me­ter, der har fået øjne­ne op for Musik Til Mors kva­li­te­ter. Hvor er stør­re musik­me­di­er som Gaf­fa og Sound­ve­nue henne?

Musik Til Mors musik ser­ve­res med en legen­de let­hed og enkelt­hed. Ingre­di­en­ser­ne er næsten ude­luk­ken­de føl­gen­de: Dan­sen­de gui­tar­fi­gu­rer, spartan­ske trom­mer og en ofte tostem­mig vokal, der leve­res med en sjæl­den ren­hed og nai­vi­tet. Der er alt­så skå­ret ind til benet, men effek­ten er totalt afvæb­nen­de! Den lidt skram­le­de DIY-til­gang bidra­ger des­u­den til den udtal­te nostal­gisk-drøm­men­de stem­ning, der her­sker i Musik Til Mors musi­kal­ske univers.

Her er et par af mine favo­rit­ter fra sene­ste album Du Ale­ne Fin­der Nok Omkring:

 

Album­met er til­gæn­ge­ligt på strea­m­ingtje­ne­ster­ne, men kan også strea­mes eller down­lo­a­des gra­tis via Bandcamp. Eller man kan købe album­met efter “betal hvad du har lyst til” princippet.

 

Et par favo­rit­ter fra album­met Rød:

 

De to tid­li­ge­re album­mer Rød og Musik Til Mor kan du fin­de i deres hel­hed på Spo­ti­fy eller WiMP:

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!