Musik Mig Blidt allierer sig med DR’s KarriereKanonen

8 apr 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

MMB lytter til Karrierekanonen

DR’s Kar­ri­e­re­Ka­no­nen har sat sig for løben­de at alli­e­re sig med per­so­ner fra musik­bran­chen, der fin­der num­re fra sitet, som de synes, at andre bør lyt­te til.

Den­ne ære er nu til­fal­det Musik Mig Blidt, og jeg har der­for haft for­nø­jel­sen af at lyt­te til drøm­men­de og psy­ke­de­li­ske toner fra deres sto­re kata­log af aspi­re­ren­de musi­ke­re. Lyt til mine fem anbe­fa­lin­ger, som kom­mer fra Good­bye Lisi­chka, Ano­t­her Jug­g­le, PFAU, Ufor­nia og Gliss inde på Kar­ri­e­re­Ka­no­nens site!:

http://www.dr.dk/musik/karrierekanonen/#!/Article/musik-mig-blidt-lytter-til-dreampop

Om KarriereKanon

Kar­ri­e­re­Ka­no­nen star­te­de til­ba­ge i 2002, hvor blandt andre DRs Jan Sne­um, ønske­de at give et mar­kant løft til den dansk­spro­ge­de rock. Man men­te, at musik­ken sav­ne­de sine rød­der og med Kar­ri­e­re­Ka­no­nen gik man på udgik efter frem­ti­dens musi­kal­ske stjerner.

Musik­ken behø­ver ikke læn­ge­re være på dansk, men det unik­ke ved Kar­ri­e­re­Ka­no­nen er sta­dig, at en hånd­fuld af de bed­ste nye kunst­ne­re får et kraf­tigt skub ud over sce­ne­kan­ten og hjæl­pes på vej til en ved­va­ren­de kar­ri­e­re. Vin­der man, får man til­budt et skræd­der­sy­et talent­for­løb hos Ban­da­ka­de­mi­et, festi­val­job på Smuk­fest, og når musik­ken er klar til det, air­play på P3 og P6 BEAT.

I 2014 lan­ce­re­de Kar­ri­e­re­Ka­no­nen en ny plat­form — et slags com­mu­ni­ty for ny dansk musik. Her kan kunst­ne­re opret­te en pro­fil og uplo­a­de deres musik og få mulig­he­den for at bli­ve ét af årets 12 udvalg­te bands.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!