Mr Little Jeans

26 apr 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Mr-Little-Jeans-Oh-Sailor1

Litt­le Jeans, a.k.a. Moni­ca Bir­ke­nes er en sang­fugl fra Nor­ge, der laver episk, og vir­ke­lig vel­pro­du­ce­ret elektro-pop.

På den nye sing­le Oh Sail­or, der udkom­mer offi­ci­elt den 3. maj, får hun hjælp af Sil­ver­la­ke Con­ser­va­tory of Music Youth Chora­le. Det­te bør­ne­kor gør vir­ke­lig meget for san­gens livs­be­kræf­ten­de og leven­de stem­ning. Tonen er opti­mi­stisk og melo­di­en er sær­de­les smit­ten­de, men hel­dig­vis er det af den slags, man bli­ver glad af at have på hjernen!

 

Oh Sail­or from Mr Litt­le Jeans on Vimeo.

 

Hen­des kom­men­de debut LP bli­ver pro­du­ce­ret af Tim Ander­son (Ima Robot, Dead Man’s Bones) i L.A., hvor Moni­ca er bosat i øje­blik­ket. Hvis hun kan hive fle­re san­ge op af ærmet af Oh Sail­or’s kali­ber, er der udsigt til et album, som er værd at hol­de øje med.

 

Mr Litt­le Jeans | Facebook
Mr Litt­le Jeans | Soundcloud
Mr Litt­le Jeans | Spotify
Mr Litt­le Jeans | Wimp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!