MOLLY sender dig i himlen med svimlende smukt debutalbum!

1 sep 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Lars Ander­s­son og Phil­lip Dor­nau­er udgør ban­det MOLLY fra Inns­bruck i Østrig, som jeg er fal­det pla­dask for. Deres debutal­bum, der på for­bil­led­lig vis kom­bi­ne­rer sho­e­ga­ze og  post-rock, har fået den nostal­gi­ske titel All That Ever Could Have Been og ram­mer alle de rig­ti­ge knap­per hos mig.

Albumcove­ret, en blå him­mel med en luf­tig sky, kun­ne lige så godt have været et bil­le­de på min til­stand, når jeg lyt­ter til det­te album. Man bli­ver lige­som løf­tet op i sky­er­ne og dri­ver afsted med luk­ke­de øjne. De langstrak­te lyd­fla­der, der er badet i rum­klang og frem­bragt af både gui­tar og vokal, er på sam­me tid ekstremt drøm­men­de, melan­kolsk og cine­ma­tisk. Der er klart ske­let til post-rock bands som f.eks. Sigur Rós, men jeg synes ikke det gør noget, når melo­di­er­ne er så vel­kom­po­ne­re­de som her.

Det er dog ikke kun ren afslap­ning af lyt­te til album­met. Nog­le num­re udvik­ler sig såle­des, at de byg­ger op, lyd­ta­pet bli­ver vævet tæt­te­re og tæt­te­re. Nog­le gan­ge så tæt at lyden bli­ver en mas­siv uigen­nem­træn­ge­lig mur. Og så plud­se­lig er alt rent og klart igen med blot et kla­ver og den smuk­ke lyse fal­set som fyrtårn. Trom­mesla­ge­ne med flit­tig brug af lil­le­trom­me og hi-hat står des­u­den knivskar­pt og pivsprødt i lyd­bil­le­det og og hjæl­per med at ska­be fremdrift. 

Lyt til album­met via Bandcamp eller Spo­ti­fy herunder:

 

Lyt og se evt. en live-udga­ve af num­me­ret Foun­tain Of Youth her:

 

Tjek også musik­vi­deo­er­ne til num­re­ne Vogel­ne­st og Weep, Gent­ly Weep herunder:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!