Mint Julep — Aviary + Mogwai remix

13 sep 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Foto: Broo­ke Shaden

Den alsi­di­ge musi­ker Keith Ken­niff har været gen­stand for megen opmærk­som­hed her på blog­gen, men stort set alt hvad han rører ved bli­ver også til magi i mine ører. Den­ne gang er der omsi­der nyt fra hans sho­e­ga­zer pro­jekt med hustru­en Hol­lie — Mint Julep.

San­gen Avi­ary er fra pla­den Save Your Sea­son, der udkom­mer til novem­ber. De drøm­men­de ele­men­ter og Keit­hs van­li­ge let slæ­ben­de trom­me arran­ge­men­ter går op i en høje­re enhed med Hol­lies luf­ti­ge vokal. Og så kan jeg vir­ke­lig godt lide produktionen!

Mint Julep — Avi­ary — FREE DOWNLOAD by Keith Ken­niff — Helios

 

Musik­vi­deo­en med tre køn­ne piger, der for­dri­ver tiden med at slen­tre rundt i en for­stad med bassball bats, de ikke rig­tig bru­ger til noget:

 

Post-rock­er­ne Mogwai har i øvrigt stå­et for at bril­li­ant remix af Avi­ary:

Mint Julep — Avi­ary (Mogwai Remix) by Keith Ken­niff — Helios

 

Ægte­par­ret Ken­niff udgi­ver også sene­re et mere ambi­ent album, end Mint Julep ali­as­set står for. Album­met kom­mer til at hed­de A Deep and Dream­less Sle­ep, som sik­kert er per­fekt til en blid opvåg­ning eller til at ple­je søn­dag­støm­mer­mæn­de­ne, hvad både tit­len og san­gen This Time Tomor­row anty­der — Lyt/download:

Hol­lie and Keith Ken­niff — This Time Tomor­row — FREE MP3 DOWNLOAD by Keith Ken­niff — Helios

 

Mint Julep | Myspace

Keith Ken­niff | Homepage/shop

Keith Ken­niff | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!