Mesita — Everything Is Burning

14 apr 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Mesi­ta er et sol­opro­jekt fra 24-åri­ge James Coo­ley fra Den­ver, Col­ora­do. Hans anden pla­de The Coy­o­te udkom for lidt over en uge siden, og jeg ble­vet meget glad for san­gen Eve­ryt­hing Is Burning. 

Før­ste halv­del af san­gen er meget ener­gisk med per­kus­sio­nen helt frem­me i lyd­bil­le­det. Grad­vist tager smuk­ke drøm­men­de gui­tar akkor­der over, der bli­ver var­me­re og var­me­re i udtryk­ket. Struk­tu­ren i san­gen er dej­ligt befri­et fra vers-omkvæd struk­tu­ren og har næsten en jam-agtig stem­ning over sig.

Mesi­ta — Eve­ryt­hing Is Bur­ning (Right cli­ck to download)

029 — Mesi­ta — Eve­ryt­hing Is Burning

 

Hør resten af pla­den på Mesi­tas hjem­mesi­de, bandcamp eller soundcloud. Læg især mær­ke til sang nr. 4 og 11, der i min optik også har meget at byde på.

 

Mesi­ta | Homepage

Mesi­ta | Bandcamp

Mesi­ta | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!