Memoryhouse — The Slideshow Effect

1 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Foto: Deni­se Nouvion

Efter have sel­vud­gi­vet den gra­tis EP Years i 2010, som blev genud­gi­vet i 2011 af det legan­da­ri­ske pla­de­sel­skab Subpop i 2011, er cana­di­ske Memoryhou­se den 28. febru­ar klar med deres før­ste LP med tit­len The Sli­des­how Effect. 

Memoryhou­se ram­mer plet med deres drøm­men­de pop, og der er et eller andet ved for­san­ger Deni­se Nou­vions stem­me, der nær­mest vir­ker hyp­no­ti­se­ren­de på mig. På en vir­ke­lig rar måde.

På det nye album er duo­en ble­vet lidt mere upbe­at, hvil­ket jeg ikke er udelt begej­stret for. Det lyder sta­dig godt, men måske også en anel­se for pole­ret og ano­nymt, hvis man sam­men­lig­ner med Years, ver­sion 1. Eller måske er det inti­me udtryk, jeg forel­ske­de mig hoved­kuls i på den selv­pro­du­ce­re­de EP, bare ble­vet lidt min­dre intimt. Men for­stå mig ret, jeg kan sta­dig godt lide Memoryhouse!

Måske bli­ver det lidt tyde­li­ge­re, hvad jeg snak­ker om i den­ne bag­ud­sku­en­de eksem­pli­fi­ce­ring. Vi star­ter med to num­re fra det nye album:

Memoryhou­se — The Kids Were Wrong  (Right cli­ck to download)

Memoryhou­se — The Kids Were Wrong

Memoryhou­se — Walk With Me (Right cli­ck to download)

Memoryhou­se — Walk With Me

 

Stream den opda­te­re­de ver­sion af Years her:

Memoryhou­se — The Years EP by subpop

 

Her er to favo­rit­ter fra ver­sion 1 af Years:

Memoryhou­se — Late­ly (Deuxie­me) (Right cli­ck to download)

02 Late­ly (Deuxie­me)

Memoryhou­se — To The Ligh­t­hou­se (Right cli­ck to download)

04 To the Lighthouse

 

Vi slut­ter af med et gam­melt og et nyt cover af hen­holds­vis Grizzly Bear og The Zombies

Memoryhou­se — Fore­gro­und (Grizzly Bear Cover)

Fore­gro­und (Grizzly Bear Cover)

Memoryhou­se — This Will Be Our Year (The Zom­bies Cover) (Right cli­ck to download)

This Will Be Our Year (The Zom­bies Cover) — Memoryhouse

 

Memoryhou­se | Homepage

Memoryhou­se | Facebook

Memoryhou­se | Bandcamp

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

One Comment

  1. BeMinebee.com siger:

    Love the­se guys! going to play them tonight on the radio! sooo good.

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!