Mechanical Bride — Umbrella (Rihanna Cover)

1 feb 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Umbrella

Foto: Rudolf Vlcek

For­ny­lig blev Rihan­na offent­lig­gjort til Roskil­de 2013, og i den for­bin­del­se kom jeg i tan­ke om et fan­ta­stisk cover af Umb­rel­la, som jeg opda­ge­de helt til­ba­ge i 2008, men aldrig har delt her på blog­gen. Kunst­ne­ren bag er Mecha­ni­cal Bri­de a.k.a. Lau­ren Doss.

Vir­ke­mid­ler­ne kla­ver, tin­dren­de krystal­klart klok­ke­spil, vio­lin og Mecha­ni­cal Bri­des skif­te­vis nær­væ­ren­de og distan­ce­re­de, rum­klangs­svøb­te vokal ska­ber i min optik en for­tolk­ning, der rum­mer en sjæl­den ner­ve og sim­pel skønhed.

Cove­ret er af ufor­klar­li­ge årsa­ger MEGET ukendt på trods af dets åben­ly­se kva­li­te­ter, så her et mit ydmy­ge for­søg på at kata­pul­te­re det ind hype­ma­ski­nen på det sto­re Inter­net. Det her er for godt til at være for­be­holdt et meget begræn­set antal men­ne­sker. Del det folkens!

Hvad siger i? Er det ikke fantastisk?

 

Mecha­ni­cal Bri­de | Spotify

Mecha­ni­cal Bri­de | Facebook

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!