Mean Lady

23 okt 2010 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Meget mere indie og under­grunds­ag­tig bli­ver det ikke! Mean Lady er en dreng/pige duo fra Newark, Delawa­re i USA bestå­en­de af Samu­el Nob­les og Katie Dill, og det er det ene­ste jeg kun­ne opstø­ve af infor­ma­tion på nettet.

De udgav EP’en Kid Fri­end­ly via Bandcamp den 11. september.

Her­fra har to num­re — Indi­an Sun og Rain i den grad været en del af mit livs lydtæp­pe over de sid­ste par uger!

Karak­te­ri­stisk for beg­ge tra­cks er, at duo­en har brugt samp­les i form af melo­distyk­ker der kører på repe­at som et grund­læg­gen­de ele­ment. Det fun­ge­rer ski­de godt i sam­men­spil med Samu­els og Katies voka­ler og til­sat­te ryt­mer! Ren kræs for ørerne!

Mean Lady — Indi­an Sun

Mean Lady — Kid Fri­end­ly E.P. — 05 Indi­an Sun

Mean Lady — Rain

Mean Lady — Rain

EP’en kan købes her for $5.

Mean Lady | Bandcamp

Mean Lady | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

One Comment

  1. […] Mean Lady – Rain via Musik Mig Blidt […]

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!