Massive Attack vs. Burial — 4 Walls

10 okt 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Buri­al har haft fin­gre­ne i to num­re af Mas­si­ve Atta­ck på en sprit ny ny 12” vinyl. Det ene num­mer er et rework af Para­di­se Circus fra Heli­go­land, mens det andet num­mer, 4 Walls, er et remix af et uud­gi­vet Mas­si­ve Atta­ck nummer.

De sni­ger sig beg­ge op på omkring epi­ske 12 minut­ter! 4 Walls kan du give et lyt her­un­der. Min før­ste reak­tion var gan­ske enkelt et run­gen­de “wow”!

Det er geni­alt det her. Det er mørkt og melan­kolsk som ind i hel­ve­de. Stem­nin­gen emmer af efter­år­s­tung­hed og ren­dyr­ket melan­ko­li. Buri­als karak­te­ri­sti­ske beat slæ­ber sig langs regn­ful­de gader, sti­er og gyder, kun belyst af måneskin og spora­disk gadebelysning.

I Burials/Massive Atta­cks uni­vers er skyg­ger­ne gåde­ful­de, og skik­kel­ser­ne på din vej tra­sker lang­somt afsted med hæt­ten truk­ket godt over hove­d­et, hæn­der­ne dybt begra­vet i lom­mer­ne og blik­ket stift ret­tet mod jor­den i et for­søg på at und­gå den silen­de regn i ansig­tet. Det kun­ne godt gå hen og bli­ve en efter­års­klas­si­ker det her!

Mas­si­ve Atta­ck vs. Buri­al — 4 Walls

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2011/10/Massive-Attack-vs.-Burial-4-Walls.mp3|titles=Massive Atta­ck vs. Buri­al — 4 Walls]

Du kan købe viny­len her, men du skal skyn­de dig. Den bli­ver kun trykt i 1000 eksemplarer!

 

Mas­si­ve Atta­ck | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!