Marvin Gaye — Grapevine (HOLTOUG bootleg)

31 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Har hørt den­ne boot­leg af den dan­ske pro­du­cer Holt­oug en del over de sid­ste par uger, når jeg vil­le have lidt fut i tingene.

Sprød bas, stram­me beats og Mar­vin Gay­es fede stem­me i skøn for­e­ning. Det star­ter ret mini­ma­li­stisk og helt skå­ret ind til benet, men efter­hån­den som num­me­ret skri­der frem, kom­mer der fle­re og fle­re lag på og inten­si­te­ten stiger.

Hør det­te num­mer på høj volume!

 

Hold øje med Holt­ougs debut EP Sca­reCrow, der skul­le udkom­me til sommer.

 

Holt­oug | Facebook

Holt­oug | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!